Konsultacje w sprawie projektów uchwał dotyczących rozwoju sportu w Krakowie

Wydział Sportu informuje o nowych projektach uchwał wg. druków nr 1245, 1246, które zostały złożone przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic:

Zmiana uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019 /projekt Komisji Sportu i Kultury Fizycznej – druk nr 1245 /.

Określenie warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania /projekt Komisji Sportu i Kultury Fizycznej – druk nr 1246/

Do dnia 24 października 2016 r. prowadzone będą konsultacje ww. projektów.

Szczegóły dostępne pod adresami:

http://www.bip.krakow.pl/?news_id=79967

http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/204188,52,komunikat,ogloszenie_konsultacji_spolecznych_projektow_uchwal_rady_miasta_krakowa.html

http://dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_główna/12548-Konsultacje_społeczne_dotyczące_rozwoju_sportu_w_Krakowie.html

Jednocześnie informujemy o spotkaniu konsultacyjnym Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki p. Tomasza Urynowicza (projektodawca) z przedstawicielami krakowskich klubów sportowych, które odbędzie się 18 października 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Kupieckiej i Lea (siedziba Magistratu, pl. Wszystkich Św. 3-4).