O PROGRAMIE FERIE NA NARTACH

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych gminy Kraków do wzięcia udziału w programie pod nazwą FERIE NA NARTACH.

FERIE NA NARTACH to cykl bezpłatnych zajęć narciarskich organizowanych przez naszą placówkę w stacji narciarskiej Siepraw-Ski w okresie ferii zimowych. Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na nartach odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych w dwóch 5-dniowych turnusach dla 45 uczestników każdy.

TURNUS 1  14.01-18.01.2019

TURNUS 2  21.01-25.01.2019

Naukę jazdy prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa ze Stacji Siepraw-Ski przez 3 godziny dziennie. MOS Zachód jednocześnie zapewnia transport zapisanych uczestników zajęć na trasie Kraków –  Siepraw – Kraków oraz opiekę w trakcie przejazdu. Karnety na wyciąg oraz ubezpieczenie NW. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia całego lub części sprzętu narciarskiego na miejscu (narty, kije, buty narciarskie, kask). W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa śniadaniowa, podczas której uczniowie otrzymają herbatę oraz drożdżówkę.

O PROGRAMIE FERIE NA NARTACH

Dodatkowo każdego dnia z wyłączeniem soboty i niedzieli od 14.01 – 25.01.2019 w Stacji Narciarskiej Siepraw-Ski na hasło: MOS ZACHÓD pierwszych 30 uczniów szkół podstawowych gminy Kraków może odebrać bezpłatny 2-godzinny karnet na wyciąg. Warunkiem uzyskania karnetu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. Chęć uzyskania karnetu nie wymaga żadnego zgłoszenia, należy po przyjeździe do Siepraw-Ski udać się do kasy wyciągu.  Dojazd, opieka oraz ubezpieczenie ucznia, który pozyskał w ten sposób prawo korzystania z wyciągu leży po stronie opiekunów prawnych. MOS Zachód zapewnia tylko możliwość uzyskania karnetu na wyciąg, do momentu wyczerpania limitu dziennego.

UWAGA

Stacja Narciarska Siepraw-Ski pobiera za każdy karnet kaucję zwrotną w wysokości 10 zł. Prosimy wszystkich biorących udział w programie FERIE NA NARTACH oraz pobierających bezpłatne karnety o posiadanie w/w kwoty. Po zakończeniu jazdy i oddaniu karnetu w kasie wyciągu, pieniądze zostaną zwrócone.

Prosimy wszystkich zapisujących się do programu FERIE NA NARTACH o zapoznanie się z REGULAMINEM programu, który zamieszczony jest poniżej.

REGULAMIN PROGRAMUFERIE NA NARTACH

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO PROGRAMU FERIE NA NARTACH

Aby zapisać dziecko do programu, należy:

  • obowiązkowo zapoznać się z REGULAMIN PROGRAMU FERIE NA NARTACH, w którym są podane wszystkie informacje dotyczące sposobu zapisu i uczestnictwa dziecka w zajęciach narciarskich   
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.mos-zachod.pl w zakładce Ferie Na Nartach. Uwaga: Formularz wypełnia tylko prawny opiekun zgłaszanego dziecka 

Liczba miejsc na każdy turnus jest ograniczona do 45 osób. O zapisie decyduje kolejność w jakim spływają poszczególne formularze zgłoszeniowe na nasz serwer. Dziecko można zgłosić tylko na jeden turnus. Uczestnikiem zajęć może być uczeń szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy Kraków. Po zapisie prawny opiekun ucznia zakwalifikowanego na zajęcia otrzyma e-mail od MOS Zachód z potwierdzeniem przyjęcia na dany turnus, a jego imię i nazwisko zostaje umieszczone na liście zbiorczej widniejącej na stronie www.mos-zachod.pl. 

PANEL ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU FERIE NA NARTACH

Prosimy o jednokrotne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na jedno dziecko. Imię i nazwisko razem z godziną wpłynięcia formularza będzie widoczne na liście uczestników danego turnusu po upływie ok. 5 min / prosimy o odświeżanie strony/. Do 24 godzin od zapisania dziecka, po naszej weryfikacji wyślemy do państwa e-mail z potwierdzeniem uzyskania miejsca oraz na internetowej liście przy nazwisku dziecka pojawi się potwierdzenie uzyskania miejsca na danym turnusie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FERIE NA NARTACH – TURNUS 114.01 - 18.01.2019

LISTA UCZESTNIKÓW PROGRAMU FERIE NA NARTACH – TURNUS 114.01 - 18.01.2019


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FERIE NA NARTACH – TURNUS 221.01 - 25.01.2019

LISTA UCZESTNIKÓW PROGRAMU FERIE NA NARTACH – TURNUS 221.01 - 25.01.2019

RADA RODZICÓW PRZY MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM

Jeśli Państwo jesteście zadowoleni z zajęć na które uczęszcza Wasze dziecko, Rada Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód prosi o wsparcie finansowe dowolną wpłatą naszego stowarzyszenia. Środki finansowe, które gromadzimy przeznaczane są bezpośrednio w całości na działalność statutową MOS Kraków Zachód. Dofinansowujemy zajęcia, imprezy oraz wszystkie wyjazdy prowadzone przez placówkę. Prowadzimy akcje Mikołajowe, Dzień Dziecka. Fundujemy nagrody przekazywane dzieciom na różnego typu zawodach organizowanych przez MOS Zachód. Wszystkie pieniądze zebrane z dobrowolnych wpłat rodziców, trafiają do Waszych dzieci. Każda wpłata, pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia lub wypoczynek wszystkich uczestników. Jeśli macie Państwo możliwości i chcecie przeznaczyć środki finansowe na powyższe cele podajemy poniżej nr rachunku bankowego:

Rada Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” 

Bank Pocztowy

50 1320 1856 3348 8091 2000 0001

Plac Na Groblach 23

31-101 Kraków