Bieg o Szablę Kapitana Antoniego Stawarza w 104 rocznicę wyzwolenia Krakowa

Bieg o Szablę Kapitana Antoniego Stawarza w 104 rocznicę wyzwolenia Krakowa

W 104. rocznicę wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej odbędzie się bieg sztafetowy o szablę kpt. Antoniego Stawarza. W tym roku do udziału w wydarzeniu zapraszamy sztafety wszystkich krakowskich samorządowych liceów ogólnokształcących.

Bieg sztafetowego o szablę kpt. Antoniego Stawarza odbędzie się w czwartek, 27 października, o godz. 11.00 na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód”, przy pl. Na Groblach 23. W reprezentacji każdego z liceów weźmie udział sztafeta w składzie dwóch dziewcząt i dwóch chłopców. Każdy z uczestników sztafety ma do pokonania dwa okrążenia bieżni (2×300 m). Najlepsza drużyna otrzyma główne trofeum ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – szablę kpt. Antoniego Stawarza oraz nagrody indywidualne – ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa i medale – ufundowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”. Drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają puchar i medale.

Zgłoszenia do biegu są przyjmowane do 14 października na adres: sekretariat@mos-zachod.pl.

Organizatorem zawodów jest Urząd Miasta Krakowa oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej. Realizatorem imprezy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”