AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

O PROGRAMIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód oraz Wydział Sportu UMK zapraszają wszystkie placówki przedszkolne znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Kraków do udziału w bezpłatnym programie Akademia Przedszkolaka. Program skierowany jest  do najmłodszych mieszkańców Krakowa, dzieci w wieku 5 – 6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Jest to już kolejna edycja zajęć dla przedszkoli którą realizuje MOS Kraków Zachód. Głównym celem programu jest kształtowanie i rozwijanie od najmłodszych lat zainteresowania systematyczną aktywnością ruchową. Jako ośrodek sportowy staramy się na zajęciach podnosić poziom sprawności fizycznej dzieci oraz kształtować w nich postawy pro-zdrowotne. Jednocześnie chcemy poszerzyć dostęp krakowskich placówek przedszkolnych do zorganizowanych i profesjonalnie prowadzonych form aktywności ruchowych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program Akademii Przedszkolaka realizujemy w Małej Hali TAURON ARENA KRAKÓW przy ul. Stanisława Lema 7 od września do czerwca w cyklu zajęć roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 14.00 z wyłączeniem dni świątecznych lub dni zarezerwowanych dla operatora hali. Terminy zajęć dla wszystkich grup można sprawdzić w kalendarzu umieszczonym poniżej.

Program Akademii Przedszkolaka przewidziany jest dla 100 grup ćwiczebnych, podzielonych i uczęszczających na zajęcia co dwa tygodnie.

TYDZIEŃ A – kolor niebieski – grupy od 001 do 050 / TYDZIEŃ B – kolor zielony – grupy od 051 do 100.

Zajęcia zaczynają się codziennie o pełnej godzinie: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i trwają 45 min. Na każdej godzinie przyjmujemy dwie grupy przedszkolne.

TAK JEST NA ZAJĘCIACH

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO PROGRAMU

Zgłoszenia do programu może dokonać dyrektor lub nauczyciel placówki przedszkolnej wyłącznie przez panel rejestracyjny zamieszczony na stronie www.mos-zachod.pl . Panel uruchamiany jest w miesiącu maju, przed rokiem szkolnym, w którym realizowane będą zajęcia. Rejestracja trwa do wyczerpania wolnych miejsc na dany rok szkolny.

Placówka może zgłosić maksymalnie dwie grupy liczące do 25 dzieci. Istnieje pełna dowolność przy zgłaszaniu grup, można obie grupy zgłosić w tygodniu A lub tygodniu B, można też jedną grupę zgłosić w jednym tygodniu, drugą w drugim.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo automatycznie na podany adres e-mail jego kopię. O zapisaniu przedszkola na wybrany termin decyduje kolejność spływania formularzy na nasz serwer. Jeśli wszystko odbyło się prawidłowo, do 5 min. nazwa Państwa przedszkola powinna pojawić się w panelu rejestracyjnym programu Akademii Przedszkolaka umieszczonym na stronie www.mos-zachod.pl 

Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia przez MOS Kraków Zachód, otrzymacie Państwo e-mail od naszej placówki z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w programie. Następnie w terminie 8 dni,  prosimy o dostarczenie do naszej placówki podpisanego Porozumienia. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury zapisu przedszkola, terminów i  limitu miejsc zawarte są w Regulaminie programu, który zamieszczony jest na stronie www.mos-zachód.pl. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO

Poniżej przedstawiamy informację dotyczące harmonogramu zajęć oraz jego kalendarza na obecny rok szkolny

 


Poniżej przedstawiamy kalendarz z wyszczególnionymi dniami kiedy zajęcia są odwołane

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I ETAPY REJESTRACJI

Przed rezerwacją miejsca w programie należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem, który określa szczegółowo kto i w jaki sposób może brać udział w zajęciach Akademii Przedszkolaka. Akceptacja Regulaminu razem z załącznikami oraz zawartych w nich procedur jest wymagana w procesie rekrutacji. Wypełniając formularz rejestracyjny, osoba zgłaszająca placówkę będzie poproszona o potwierdzenie zaznajomienia się z treścią Regulaminu oraz do zaakceptowania jego postanowień.

ETAP 1
Zapoznanie się z Regulaminem programu Akademia Przedszkolaka oraz Regulaminem Małej Hali Tauron Arena Kraków

ETAP 2
Sprawdzenie harmonogramu zajęć oraz dostępności miejsc

ETAP 3
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu. Po wypełnieniu formularza prosimy o sprawdzenie harmonogramu zajęć, w polu wybranego terminu powinna pojawić się nazwa przedszkola. Ze względów technicznych, proces ten może potrwać do 5 min.  Jeśli równocześnie więcej niż jedno przedszkole rezerwuje ten sam termin w harmonogramie pojawi się nazwa placówki której zgłoszenie dotrze pierwsze na nasz serwer. 

ETAP 4
POROZUMIENIE (załącznik nr 1) – przedszkole dostarcza do MOS Kraków Zachód, do 8 dni od otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację do programu. Dokument należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@mos-zachod.pl lub w 2 egzemplarzach dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka.

ETAP 5
IMIENNA LISTA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ (załącznik nr 2) – na pierwsze zajęcia nauczyciel – opiekun grupy zobowiązany jest dostarczyć załącznik prowadzącym nauczycielom w formie papierowej

ETAP 6
IMIENNA LISTA OBECNOŚCI GRUPY PRZEDSZKOLNEJ (załącznik nr 3) – na pierwsze zajęcia nauczyciel – opiekun grupy zobowiązany jest dostarczyć załącznik prowadzącym nauczycielom w formie papierowej.

ZAPISY GRUP NA ZAJĘCIA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA W ROKU SZKOLNYM 2024 / 2025 – ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

AKTUALNOŚCI Z BLOGA

ĆWICZ W DOMU

 
Shadow

RADA RODZICÓW PRZY MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM

Jeśli Państwo jesteście zadowoleni z zajęć na które uczęszcza Wasze dziecko, Rada Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód prosi o wsparcie finansowe dowolną wpłatą naszego stowarzyszenia. Środki finansowe, które gromadzimy przeznaczane są bezpośrednio w całości na działalność statutową MOS Kraków Zachód. Dofinansowujemy zajęcia, imprezy oraz wszystkie wyjazdy prowadzone przez placówkę. Prowadzimy akcje Mikołajowe, Dzień Dziecka. Fundujemy nagrody przekazywane dzieciom na różnego typu zawodach organizowanych przez MOS Zachód. Wszystkie pieniądze zebrane z dobrowolnych wpłat rodziców, trafiają do Waszych dzieci. Każda wpłata, pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia lub wypoczynek wszystkich uczestników. Jeśli macie Państwo możliwości i chcecie przeznaczyć środki finansowe na powyższe cele podajemy poniżej nr rachunku bankowego:

Rada Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” 

PKO Bank Polski

76 1020 4900 0000 8602 3394 0585

Plac Na Groblach 23

31-101 Kraków

Z góry dziękujemy za Państwa wpłaty

Rada Rodziców przy MOS Kraków Zachód