Zdrowe Żywienie – Mądre Myślenie na Akademii Przedszkolaka

Zdrowe Żywienie – Mądre Myślenie na Akademii Przedszkolaka

W dniach 22-26 kwietnia 2024 na zajęciach Akademii Przedszkolaka instruktorzy MOS Kraków Zachód przeprowadzili kolejny raz akcję pod nazwą: Zdrowe Żywienie Mądre Myślenie, skierowaną do najmłodszych uczestników programu. Celem zajęć było zapoznanie przedszkolaków z formami aktywnego i sportowego stylu życia oraz z podstawami zdrowego odżywiania.

Atrakcyjna forma zajęć obfitująca w liczne gry i zabawy ruchowe przy muzyce oraz ćwiczenia edukacyjno – ruchowe oparte na prezentacji multimedialnej przygotowanej przez instruktorów MOS, ułatwiły dzieciom, przyswojenie trudnej wiedzy z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia. Jednocześnie w trakcie zabawy, u dzieci kształtowała się postawa prozdrowotna, która powinna procentować w przyszłości.

Całość akcji Zdrowe Żywienie Mądre Myślenie została bardzo pozytywnie odebrana przez przedszkolaków, nauczycieli oraz rodziców. W kolejnych latach na zajęciach Akademii Przedszkolaka, instruktorzy MOS Kraków Zachód będą kontynuować tak dobrze odbieraną akcję.