DOKUMENTY SEKCJI MOS ZACHÓD NARTY

Poniżej przedstawiamy dokumenty związane z uczestnictwem zawodnika w zajęciach treningowych Sekcji MOS Zachód narty. Dokumenty regulują wszystkie zagadnienia związane z zapisem przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka do naszej sekcji. Każdy uczestnik zajęć oraz jego opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z całą dokumentacją.