Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych gminy Kraków do wzięcia udziału w programie pod nazwą FERIE NA NARTACH.

FERIE NA NARTACH to cykl bezpłatnych zajęć narciarskich organizowanych przez naszą placówkę w stacji narciarskiej Siepraw-Ski w okresie ferii zimowych. Zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na nartach odbywać będą się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych w dwóch 5-dniowych turnusach dla 50 uczestników każdy.

TURNUS 1  12.02-16.02.2018

TURNUS 2  19.02-23.02.2018

Naukę jazdy prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa ze Stacji Siepraw-Ski przez 3 godziny dziennie. MOS Zachód jednocześnie zapewnia transport zapisanych uczestników zajęć na trasie Kraków –  Siepraw – Kraków oraz opiekę w trakcie przejazdu. Karnety na wyciąg oraz ubezpieczenie NW. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia całego lub części sprzętu narciarskiego na miejscu (narty, kije, buty narciarskie, kask). W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa śniadaniowa, podczas której uczniowie otrzymają herbatę oraz drożdżówkę.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na każdy turnus zostaje wprowadzona rejestracja e-mail. Sposób zapisów i potwierdzenia uzyskania miejsca na wybranym turnusie podany jest poniżej w części REGULAMIN ZAJĘĆ – FERIE NA NARTACH.

Dodatkowo każdego dnia z wyłączeniem soboty i niedzieli od 12.02 – 23.02.2018 w Stacji Narciarskiej Siepraw-Ski na hasło: MOS ZACHÓD pierwszych 30 uczniów szkół podstawowych gminy Kraków może odebrać bezpłatny 2-godzinny karnet na wyciąg. Warunkiem uzyskania karnetu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. Chęć uzyskania karnetu nie wymaga żadnego zgłoszenia, należy po przyjeździe do Siepraw-Ski udać się do kasy wyciągu.  Dojazd, opieka oraz ubezpieczenie ucznia, który pozyskał w ten sposób prawo korzystania z wyciągu leży po stronie opiekunów prawnych. MOS Zachód zapewnia tylko możliwość uzyskania karnetu na wyciąg, do momentu wyczerpania limitu dziennego.

UWAGA

Stacja Narciarska Siepraw-Ski pobiera za każdy karnet kaucję zwrotną w wysokości 10 zł. Prosimy wszystkich biorących udział w programie FERIE NA NARTACH oraz pobierających bezpłatne karnety o posiadanie w/w kwoty. Po zakończeniu jazdy i oddaniu karnetu w kasie wyciągu, pieniądze zostaną zwrócone.  

 

REGULAMIN ZAJĘĆ – FERIE NA NARTACH

 1. MOS Kraków Zachód organizuje program Ferie Na Nartach, polegający na szkoleniu narciarskim uczniów szkół podstawowych gminy Kraków w dwóch turnusach w trakcie Ferii Zimowych 2018 w Stacji Narciarskiej Siepraw-Ski ul.Kawęciny 11, 32-447 Siepraw.
 2. MOS Kraków Zachód zapewnia każdemu przyjętemu na turnus uczestnikowi zajęć:

– przejazd autokarem na trasie Kraków – Siepraw – Kraków

– opieką pedagogiczną w trakcie transportu

– udział w zajęciach narciarskich 3 godz. dziennie pod opieką instruktora

– karnet na wyciąg na czas trwania zajęć

– ubezpieczenie NW

– posiłek herbata i drożdżówka w trakcie zajęć

– możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego w SN Siepraw-ski (narty, kije, buty narciarskie, kask)

 1. Uczestnikiem zajęć może być uczeń szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy Kraków, który zostanie zakwalifikowany w systemie rekrutacji na jeden z dwóch turnusów.
 2. Uczestnik zajęć musi posiadać ważną legitymację szkolną
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania sprzętu narciarskiego: narty, buty narciarskie, kije oraz kask. Istnieje możliwość wypożyczenia brakującego sprzętu w wypożyczalni SN Siepraw-ski
 4. Uczestnik zajęć musi posiadać ubiór sportowy, przewidziany do zajęć na śniegu w zimowych warunkach atmosferycznych.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania pleceń instruktora na stoku oraz kadry pedagogicznej podczas transportu.
 6. Zgłoszenie ucznia na jeden z dwóch turnusów odbywa się tylko drogą elektroniczną
 7. Zgłoszenia ucznia może dokonać jedynie opiekun prawny
 8. Uczeń może brać udział tylko w jednym turnusie, przy ewentualnym zgłoszeniu tego samego ucznia na dwa turnusy, organizator samodzielnie przypisuje termin turnusu powiadamiając jednocześnie osobę zgłaszającą o takim fakcie
 9. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się w kolejności rejestrowania na serwerze wysłanych formularzy
 10. Zgłoszenia sprawdzane są przez organizatora pod względem formalnym
 11. W formularzu zgłoszeniowym zawarte są informacje na temat ucznia:

– imię i nazwisko

– dzień, miesiąc, rok urodzenia

-PESEL

-adres zamieszkania

– numer lub nazwa szkoły podstawowej (szkoła na terenie gminy Kraków)

dodatkowo zawarte są informacje na temat osoby zgłaszającej ucznia:

– imię i nazwisko

– kontakt telefoniczny i e-mail

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielania pomocy medycznej oraz rozpowszechniania wizerunku przez MOS Zachód

 1. Na każdy turnus przewidziane jest 50 miejsc
 2. Uczeń zakwalifikowany na zajęcia otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia na dany turnus
 3. Prawidłowe zgłoszenia po przekroczeniu maksymalnej ilości uczniów na dany turnus będą przenoszone na listę rezerwową. W wypadku wycofania się uczestnika z listy podstawowej, pierwsze miejsca z listy rezerwowej otrzymają prawo uczestnictwa w programie.
 4. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość wyłączenia panelu rejestracyjnego po przekroczeniu limitu miejsc na dany turnus

 

PANEL ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU FERIE NA NARTACH

proszę nacisnąć jeden z wybranych terminów, zostaniecie państwo przeniesieni do formularza zgłoszeniowego


SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW 

⇒  ZGŁOSZENIE NA TURNUS 1  – 12.02-16.02.2018  

⇒  LISTA UCZESTNIKÓW TURNUS 1

1. Przypominamy decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia na nasz serwer
2. Proces weryfikacji trwa do 24 godzin od zgłoszenia – prosimy czekać na e-mail potwierdzający zapisanie dziecka na listę uczestników
3. Przypominamy o obowiązkowym potwierdzeniu rejestracji przez link, który otrzymacie państwo w e-mailu potwierdzającym zapisanie dziecka na wybrany turnus 
4. Dzieci które zostaną zgłoszone po wyczerpaniu miejsc, a przed zamknięciem panelu rejestracyjnego, będą automatycznie umieszczane na liście rezerwowej o czym powiadomimy w osobnym e-mailu
 

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW

 ZGŁOSZENIE NA TURNUS 2 – 19.02-23.02.2018    

⇒  LISTA UCZESTNIKÓW TURNUS 2

1. Przypominamy decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia na nasz serwer
2. Proces weryfikacji trwa do 24 godzin od zgłoszenia – prosimy czekać na e-mail potwierdzający zapisanie dziecka na listę uczestników
3. Przypominamy o obowiązkowym potwierdzeniu rejestracji przez link, który otrzymacie państwo w e-mailu potwierdzającym zapisanie dziecka na wybrany turnus 
4. Dzieci które zostaną zgłoszone po wyczerpaniu miejsc, a przed zamknięciem panelu rejestracyjnego, będą automatycznie umieszczane na liście rezerwowej o czym powiadomimy w osobnym e-mailu