WITAMY W PANELU REJESTRACYJNYM

Przypominamy że placówka może zgłosić maksymalnie dwie grupy liczące do 25 dzieci. Istnieje pełna dowolność przy zgłaszaniu grup, można obie grupy zgłosić w tygodniu A lub tygodniu B, można też jedną grupę zgłosić w jednym tygodniu, drugą w drugim. Zapraszamy do rejestracji

UWAGA – REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNYM 2021/2022 – ROZPOCZYNAMY  W DNIU 24.05.2021 O GODZINIE 9.00